SUDSKI TUMAČI U ZAGREBUNEPRAVILNI GLAGOLI KONTAKT PLAN GRADA CJENIKRJEČNIKNJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK
Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - Zagreb Sudski tumaci za njemacki jezik u Zagrebu - njemački Sudski tumaci za njemacki jezik u Zagrebu - njemački Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - prijevodi Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - Zagreb Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - prevoditelji
Yahoo  Google  Alta Vista  MSN  Lycos  Excite  Ask Jeeves  Wikipedia (EN)  Wikipedija (HR)  Wikipedia - Hauptseite

Tel: (098) 938 32 48  |  Tel: ++385 (0)1 465 09 01  |  Broj žiro-računa: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB IBAN: HR1224840083108203434
Za devizne uplate: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB  IBAN: HR6224840083190010394  SWIFT: RZBHHR2X
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 08.00 - 19.00, subota: 09.00 - 14.00

Sudski tumač Sudski tumač
Sudski tumač Sudski tumač

Sudski tumači za njemački jezik - Zagreb

LINKOVI
Zakonodavstvo Europske Unije
RIS-Rechtsdatenbank für Österreich
Popis javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj
NARODNE NOVINE
Europska komisija
Ministarstva RH
Das Portal der Europäischen Union
Europski sud za ljudska prava
Baze podataka i pravo Europske unije
Der Österreichische Verfassungsgerichtshof
VwGH - Der österreichische Verwaltungsgerichtshof
RJEČNICI
dict.cc
InterActive Terminology for Europe
Online dnevne novine u Hrvatskoj

Sudski tumač

Popusti na prevedeni tekst Sudski tumač
Na veći broj stranica (preko trideset kartica teksta) i u dogovoru sa stalnim klijentima odobrava se poseban popust.

Pitanja / prijedlozi Sudski tumač
Kako biste nas jednostavnije pronašli kliknite plan grada, a za sva dodatna pitanja, primjedbe ili prijedloge pošaljite nam svoj mail ili nazovite na dolje navedene brojeve telefona!

Sudski tumači u Rijeci Sudski tumač
Prisegnuti stalni sudski tumači u Rijeci

Stalni sudski tumač za talijanski jezik u Poreču Sudski tumač
Prof. Tamara Prekalj

Stalni sudski tumač za talijanski jezik u Poreču Sudski tumač
Prof. Dunja Janko

Stalni sudski tumač za engleski jezik u Buzetu Sudski tumač
Prof. Tihana Zlatić

Stalni sudski tumač za slovenski jezik u Zagrebu Sudski tumač
Ana Turk, mag. pharm.

Sudski tumač - Zagreb Sudski tumač
Prof. Sanja Vlahek

Sudski tumač

Die EU-Rechtsakte
(EGV, EUV, Verordnungen, Richtlinien, EuGH-Urteile etc) sind unter
http://eur-lex.europa.eu/ abrufbar.
Sudski tumač Recht der EU

Die österreichischen Rechtsakte
(Gesetze, Verordnungen, VfGH-, VwGH-Erkenntnisse etc) kann man unter
http://www.ris.bka.gv.at abrufen.
Sudski tumač Österreichisches Recht

Sudski tumač

http://www.help.gv.at
sudačka mreža - tumači
gdje se nalazimo
cjenik
besplatni prijevodi
e - mail
suradnja
online rječnik
glagoli u njemačkom jeziku
tablica nepravilnih glagola

Prevoditeljske usluge sudskih tumača - Zagreb

Sudski tumač Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pružamo usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda prisegnutih stalnih sudskih tumača za njemački jezik:

 • prijevodi i ovjere svih vrsta općih tekstova, osobnih i drugih dokumenata; prijepisi ocjena, prijevodi diploma i potvrda - potvrde o prebivalištu, potvrde o nekažnjavanju, prijevodi tehničke dokumentacije, pravne dokumentacije, dokumentacije trgovačkih društava, prijevodi kataloga i promotivnih materijala
 • prijevodi i ovjere stručnih tekstova s područja financija i investicija, bankarstva / investicijskog bankarstva, ekonomije, informatike, prava i građevinarstva.

Obračun teksta

Sudski tumač Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Ovjereni prijevodi - popusti za sve fizičke osobe

Sudski tumač CJENIK

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača - svim fizičkim osobama odobrava se popust u iznosu od 20%.

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača - za prijevod svjedodžbe ili diplome o završenoj školi ili fakultetu odn. za prijevod prijepisa ocjena položenih ispita, uvjerenja o nekažnjavanju, imovnom stanju, uzdržavanju članova domaćinstva, odnosno drugim podacima koji služe za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja odobrava se popust u iznosu od 30%.

Ovjereni prijevodi

Sudski tumač Popusti za sve fizičke osobe

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Isporuka prijevoda

Sudski tumač Prijevodi se mogu isporučiti:

 • kao ovjereni ispisi na papiru
 • kao neovjereni ispisi na papiru
 • putem e-maila u obliku kopije prijevoda; original ovjerenog prijevoda iznimno može biti poslan poštom
 • ili na disketi / CD-u.

Cjenik ovjerenih prijevoda pojedinih isprava

Jedinična cijena ovjerenih prijevoda sljedećih isprava iznosi 90,00 kuna*:

 • diploma
 • potvrda o nekažnjavanju
 • rodni list
 • vjenčani list
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju
 • vozačka dozvola
 • uvjerenje o prebivalištu
 • zapisnik o priznanju očinstva
 • domovnica

Cijena jedne normirane kartice ovjerenog prijevoda svjedodžbe iz osnovne ili srednje škole iznosi 90,00 kuna*.

Cijena jedne normirane kartice ovjerenog prijevoda prijepisa ocjena iznosi 90,00 kuna*.

*PDV je uključen u cijenu

Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - rjecnikSudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - pravopis

Sudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - glagoli u njemackom jezikuSudski tumač za njemački jezik u Zagrebu - tablica nepravilnih glagola

Hitni prijevodi

Sudski tumač KONTAKT

Ako Vam je prijevod potreban u kratkom roku* (do 20 kartica teksta u roku od jednog dana), nazovite nas ili pošaljite tekst elektronskom poštom (0-24h)!
Tekstovi koji se ne moraju isporučiti isti dan kada su i primljeni na prijevod ne smatraju se hitnim prijevodima (npr. tekstovi pristigli u 18.00 sati, a sa isporukom gotovog prijevoda sljedećeg dana u 08.00 sati).
*cijena hitnih prijevoda povećava se za 70%

Internet stranica baze podataka EUR-Lex

Internet stranica baze podataka EUR-Lex sadrži informacije o novim pravnim propisima EU objavljenim unatrag 45 dana u službenom listu EU (Official Journal) uz kronološki popis dostupnih izdanja i/ili jezični pregled tema... stranica donosi pročišćene tekstove osnivačkih ugovora (Treaties), direktorij pravnih propisa EU (podijeljenih prema sektorima i politikama)... informacije o zakonodavstvu u pripremi (Community Preparatory Acts) te presude, mišljenja, dokumentaciju i novije slučajeve Europskoga suda (Case-Law). (IZVOR: http://www.poslovniforum.hr/)

ADRESA: Fra Filipa Grabovca 26 / peti kat / (paralelna sa Zvonimirovom ulicom), HR - 10000 Zagreb
Tel: ++385 (0)1 465 09 01, GSM: (098) 938 32 48
E-MAIL: sudski.tumac.zagreb@gmail.com
Broj žiro-računa: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB IBAN: HR1224840083108203434
Za devizne uplate: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB  IBAN: HR6224840083190010394  SWIFT: RZBHHR2X

Hrvatsko-njemački online rječnik | Glagoli u njemačkom jeziku s primjerima upotrebe | Sudski tumač
This site is hosted by Croadria d.o.o.