sudski tumači | e-mail | isprintajte stranicu

Stalni sudski tumač za njemački jezik - RIJEKA

Željka Šarčević, profesor hrvatskog i njemačkog jezika i književnosti

Školjić 6
51000 Rijeka

Tel. 051 / 732 307
GSM: 091 / 540 58 60
Za pozive izvan Hrvatske:
Tel. ++385 / 51 / 732 307
GSM: ++385 / 91 / 540 58 60

e - mail:
zeljka.sarcevic@ri.htnet.hr
zeljka.sarcevic@yahoo.com

Obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci,
smjer Hrvatski jezik i književnost - njemački jezik i književnost.

Akademska titula: profesor hrvatskog i njemačkog jezika i književnosti (položen stručni ispit 2004. godine).

Položen ispit za turističkog vodiča pri UHPI za vođenje turista s njemačkog govornog područja, 1997.

Položen ispit za sudskog tumača za njemački jezik pri Županijskom sudu u Rijeci, 2006.
Zvanje: Stalni sudski tumač za njemački jezik.

Reference

Pismeni i simultani prijevodi s i na njemački jezik za Udrugu "Kastafsko kulturno ljeto" iz Kastva, 2003-2006.

Simultani i pismeni prijevodi za Matični ured u Rijeci.

Stručni suradnik u Multimedijalnom centru od 11.09.2006.

Glavna urednica i lektor lokalnog lista općine Klana "Glasnik".

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.