sudski tumači | e-mail

SUDSKI TUMAČ - ZAGREB

Sanja Vlahek, profesor njemačkog jezika i književnosti i profesor komparativne književnosti

ZAGREB
Kustošijanska 69
10 000 Zagreb

Tel. 01 / 37 07 936
GSM: 091 / 301 86 69
Za pozive izvan Hrvatske:
Tel. ++385 / 1 / 37 07 936
GSM: ++385 / 91 / 301 86 69

e - mail: sanja.vlahek@zg.t-com.hr

Obrazovanje

Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet
Studij njemačkog jezika i književnosti i studij komparativne književnosti

Akademska titula: profesor njemačkog jezika i književnosti i profesor komparativne književnosti

Reference

Prevoditelj za njemački jezik u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Profesor njemačkog jezika na XI. gimnaziji

Stalni sudski tumač za njemački jezik od 2007. godine

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.

If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.