sudski tumači | e-mail

SUDSKI TUMAČ - ZAGREB

Sanja Vlahek, profesor njemačkog jezika i književnosti i profesor komparativne književnosti

ZAGREB
Kustošijanska 69
10 000 Zagreb

Tel. 01 / 37 07 936
GSM: 091 / 301 86 69
Za pozive izvan Hrvatske:
Tel. ++385 / 1 / 37 07 936
GSM: ++385 / 91 / 301 86 69

e - mail: sanja.vlahek@zg.t-com.hr

Obrazovanje

Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet
Studij njemačkog jezika i književnosti i studij komparativne književnosti

Akademska titula: profesor njemačkog jezika i književnosti i profesor komparativne književnosti

Reference

Prevoditelj za njemački jezik u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Profesor njemačkog jezika na XI. gimnaziji

Stalni sudski tumač za njemački jezik od 2007. godine

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.