? SUDSKI TUMAČ ZA TALIJANSKI JEZIK - POREČ
sudski tumači | e-mail | italiano

Stalni sudski tumač za talijanski jezik - POREČ

Tamara Prekalj, profesor hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti

Brionska 6
HR - 52440 Poreč

Telefon: +385 (0)91 899 96 11
e-mail: tamara.prekalj@gmail.com

Obrazovanje

Filozofski fakultet u Puli,
smjer hrvatski jezik i književnost - talijanski jezik i književnost

Akademska titula: profesor hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti, 2005.

Položen ispit za sudskog tumača za talijanski jezik pri Županijskom sudu u Puli, 2007.
Zvanje: Stalni sudski tumač za talijanski jezik

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.