sudski tumači | e-mail

Stalni sudski tumač za engleski jezik - BUZET

Tihana Zlatić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti

Sportska 6/2
HR - 52420 Buzet

Telefon: +385 (0)91 764 37 25
e-mail: tih2007@yahoo.com

Obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci,
Smjer: hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

Akademska titula: profesor hrvatskog i engleskog jezika i književnosti, 2009.

Položen ispit za sudskog tumača za engleski jezik pri Županijskom sudu u Puli, 2010.
Zvanje: Stalni sudski tumač za engleski jezik

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.