SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENSKI I HRVATSKI JEZIK U ZAGREBU

Ana Turk, mag. pharm.

Za visokokvalitetan prijevod na hrvatski ili slovenski jezik dnevna kvota iznosi 8 do 10 stranica, u hitnim slučajevima možemo Vam priskočiti u pomoć i napraviti prijevod većeg opsega. Prijevodi se obračunavaju na temelju prebrojanih znakova bez razmaka. Jedna prevoditeljska kartica iznosi 1.500 znakova.

Cijene naših usluga niže su od prosjeka. Za veće narudžbe i stalne stranke nudimo posebne pogodnosti.

Iskoristite 20% popusta!

INFORMATIVAN IZRAČUN PRIJEVODA

Koliko će Vas koštati prijevod?
Pošaljite datoteku (.doc, pdf) na naš e-mail i javiti ćemo Vam cijenu.

PRIJEVOD SUDSKOG TUMAČA

Prijevode iskusnog i pouzdanog sudskog tumača u skladu s Vašim željama, dostavljamo e-mailom, putem pošte, dostavne službe, telefaksom, na CD-u…

OVJERENI PRIJEVODI

Ovjereni prijevodi su prijevodi sudskog tumača, kojeg imenuje Ministarstvo pravosuđa. Najčešće se ovjeravaju prijevodi sljedećih dokumenata:

  • razni pravni dokumenti
  • svjedodžbe
  • diplome
  • vjenčani listovi
  • rodni listovi
  • potvrde o nekažnjavanju
  • izvodi iz sudskih registara
  • medicinska dokumentacija
  • dokumentacija za lijekove i klinička ispitivanja
  • dokumentacija za javnu nabavu

OVJERENI PRIJEVODI SUDSKIH TUMAČA

Za ovjereni prijevod potreban je original ili kopija koja se uveže s prijevodom na ciljani jezik. Prijevod mora biti ovjeren pečatom sudskog tumača. Na zadnjoj strani nalazi se izjava s datumom prijevoda i potpisom.

SUDSKI TUMAČ

Sudski tumači su osobe imenovane na određeno vrijeme s pravom i dužnosti da na zahtjev suda ili naručitelja tumače ili prevode dokumente. Sudske tumače imenuje Ministarstvo pravosuđa u općem upravnom postupku uređenom Pravilnikom o sudskim tumačima u skladu sa Zakonom o sudovima. Sudski tumač pomoću stručnog jezičnog znanja u sudskim postupcima tumači, odnosno prevodi izgovoren tekst ili dokumente u slučajevima kada sudionici u postupku koriste jezik koji nije službeni jezik suda.