sudski tumači | e-mail | italiano

Stalni sudski tumač za talijanski jezik - POREČ

Turistički vodič za talijanski jezik – POREČ (Istrarska županija)

Dunja Janko, profesor hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti

Palacina 14
HR - 52440 Poreč

Telefon: +385 (0)98 896 527
e-mail: jankodunja@yahoo.it | dunjajanko@gmail.com

Obrazovanje

Filozofski fakultet u Puli, smjer hrvatski jezik i književnost - talijanski jezik i književnost

Akademska titula: profesor hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti, 2006.

Položen ispit za turističkog vodiča pri Ekonomskom fakultetu u Puli za vođenje turista s talijanskog govornog područja, 1996.

Položen ispit za sudskog tumača za talijanski jezik pri Županijskom sudu u Puli, 2010.

Zvanje:
Stalni sudski tumač za talijanski jezik
Turistički vodič za turiste talijanskog govornog područja (Istra)

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Visina nagrade iznosi:
za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Ovjereni prijevodi

Ovjerom prijevoda dokumenta sudski tumači potvrđuju istovjetnost prijevoda sa njegovim originalom. Ovjereni prijevod mora sadržavati tekst potvrde, mjesto i datum prijevoda, broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera odn. potpis i otisak pečata sudskog tumača.

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.