SODNI TOLMAČ ZA HRVAŠKI I SLOVENSKI JEZIK V ZAGREBU

Ana Turk, mag. pharm.

Za visoko kakovosten prevod v hrvaščino ali slovenščino je dnevna kvota 8 do 10 strani, v urgentnih primerih pa smo vam pripravljeni priskočiti na pomoč in opraviti tudi večji obseg dela. Prevodi se obračunavajo na podlagi preštetih znakov brez presledkov. Ena prevajalska stran vsebuje 1.500 znakov.

Cene naših storitev so nižje od povprečja. Za večja naročila in za stalne stranke nudimo posebne ugodnosti.

Izkoristite 20% popusta!

INFORMATIVEN IZRAČUN PREVODOV

Koliko Vas bi stal prevod besedila?
Pošljite datoteko (.doc, pdf) na naš e-mail in sporočimo Vam ceno.

SODNI TOLMAČI

Sodni prevodi, ki jih opravi izkušeni in zanesljivi sodni tolmač, v skladu z vašimi željami vam prevod dostavimo po e-mailu, pošti, telefaksu, na disketi, CD-ju...

SODNI PREVODI

To so prevodi, ki jih opravljajo zapriseženi sodni tolmači, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje. Sodno overjeni morajo biti naslednji prevodi:

 • razna pravna dokumentacija
 • spričevala
 • diplome
 • poročni listi
 • rojstni listi
 • potrdila o nekaznovanosti
 • sodni registri
 • medicinska dokumentacija
 • dokumentacija za zdravila in klinične raziskave
 • dokumentacije za javne razpise v tujini
 • drugi sodni prevodi

OVERITEV PREVODOV

Za sodni prevod potrebujemo izvirnik oz. njegovo fotokopijo, ki se zveže s prevodom v ciljni jezik. Le ta mora biti žigosan z žigom sodnega tolmača, na zadnji strani pa je njegova izjava z datumom prevoda in podpisom.

SODNI TOLMAČI

Sodni tolmači so osebe, imenovane za omejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem Pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Sodni tolmač je oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oz. prevaja govorjeno besedilo ali listine v primeru, kadar udeleženci v samem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.

Potrebujete prevajanje, tolmačenje, sodne prevode ali nasvet?

Kontaktirajte nas!

Poskušali Vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.