AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZSUDSKI TUMAČI ZA NJEMAČKI JEZIK

die Hüftpfanne, -, -n

(hrvatski) acetabulum, čašica zgloba kuka (anatomija)

DEKLINACIJA IMENICE - die Hüftpfanne, der Hüftpfanne, der Hüftpfanne, die Hüftpfanne, die Hüftpfannen, der Hüftpfannen, den Hüftpfannen, die Hüftpfannen