AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZSUDSKI TUMAČI ZA NJEMAČKI JEZIK

der Hüftkopf, -(e)s, Hüftköpfe

(hrvatski) glava femura (anatomija)

DEKLINACIJA IMENICE - der Hüftkopf, des Hüftkopf(e)s, dem Hüftkopf, den Hüftkopf, die Hüftköpfe, der Hüftköpfe, den Hüftköpfen, die Hüftköpfe