AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZSUDSKI TUMAČI ZA NJEMAČKI JEZIK

das Hüftgelenk, -(e)s, -e

(hrvatski) zglob kuka (anatomija)

DEKLINACIJA IMENICE - das Hüftgelenk, des Hüftgelenk(e)s, dem Hüftgelenk, das Hüftgelenk, die Hüftgelenke, der Hüftgelenke, den Hüftgelenken, die Hüftgelenke