AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZSUDSKI TUMAČI ZA NJEMAČKI JEZIK

die Hüftdysplasie, -, -n

(hrvatski) displazija kuka (medicina)

DEKLINACIJA IMENICE - die Hüftdysplasie, der Hüftdysplasie, der Hüftdysplasie, die Hüftdysplasie, die Hüftdysplasien, der Hüftdysplasien, den Hüftdysplasien, die Hüftdysplasien