AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ

der Minorit, -en, -en

(hr) minorit (m)

Red male braće (lat. ordo fratrum minorum, skraćeno OFM; minoriti) najstariji je od triju crkvenih redova kojima je osnivač ili suosnivač Giovanni Francesco Bernardone, znatno poznatiji kao Sveti Franjo Asiški (1181-1226).
(IZVOR: http://www.matica.hr/)