AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ

die Menschenwürde, -

(hr) ljudsko dostojanstvo

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. / Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono mora biti poštovano i zaštićeno.
(Odlomak iz Povelje o temeljnim pravima Europske Unije)