AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ

der Computer, -s, -

(hr) kompjutor (m)

DEKLINACIJA IMENICE - der Computer, des Computers, dem Computer, den Computer, die Computer, der Computer, den Computern, die Computer