AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ

der Chorgesang, -(e)s, Chorgesänge

(hr) pjevanje (s) u zboru

DEKLINACIJA IMENICE - der Chorgesang, des Chorgesang(e)s, dem Chorgesang, den Chorgesang, die Chorgesänge, der Chorgesänge, den Chorgesängen, die Chorgesänge